نام شرکت: جوان الکترونیک

نام مدیر:

موضوع:قطعات الکترونیک - نرم افزار

وب سایت: http://www.javanelec.com

پست الکترونیکی:info@javanelec.com

تلفن: ۶۶۷۱۲۷۱۹- ۶۶۷۲۸۴۶۰

فاکس: ۶۶۷۲۸۰۲۷- ۶۶۷۱۱۳۱۹

آدرس:خیابان جمهوری ، بعد از پل حافظ ، پاساژ عباسیان، طبقه همکف، شماره ۱۷

صندوق پستی:

کد پستی: